Webkamera

Webkamera fra Mjølfjell Ungdomsherberge

Vær og skredvarsel

Værvarsel fra Yr.no
Skredvarsel fra varsom.no
Varsel fra 2023-03-22T00:00:00 til 2023-03-22T23:59:59
Farenivå: 3
Stor usikkerhet. Temperaturstigning og regn gjør det lettere å løse ut store skred. Vær forsiktig på tynt snødekke samt i myk fokksnø.

Varsel fra 2023-03-23T00:00:00 til 2023-03-23T23:59:59
Farenivå: 2
I fjellet finnes vedvarende svake lag i snødekket. Vær forsiktig der snøoverflaten er myk. Både der den er tørr og der den er fuktig.

Varsel fra 2023-03-24T00:00:00 til 2023-03-24T23:59:59
Farenivå: 0
Ikke vurdert