Klassifisering av skredterreng (KAST).

Rutene er gradert i tråd med KAST-modellen for vurdering av skredterreng. Hver terrengklasse stiller særskilte krav til kunnskap og ferdigheter for å ferdes trygt. Terrengklassene utgjør derfor en graderingsskala. Turer i terrengklasse 3 krever langt mer av skikjøreren enn turer i terrengklasse 1. Husk at skredterreng består av både løsneområder (ca 30 grader eller brattere) og utløpsområder. De fire hovedklassene er kort beskrevet nedenfor:

Klasse 0 – ikke skredterreng. I slikt terreng er du aldri utsatt for skredterreng. Terrenget er i hovedsak flatt eller slakt. Du kan likevel finne mye fin skikjøring i terrengklasse 0.

Klasse 1 – Enkelt (grønne ruter). Som hovedregel er du ikke utsatt for skredterreng, men du må forvente å krysse enkelte utløpsområder. Du kan styre unna heng brattere enn 30 grader i god sikt. Stort sett oversiktlig terreng med flere valgmuligheter og få terrengfeller.  

Klasse 2 – Utfordrende (blå ruter). Du er tidvis utsatt for skredterreng. Du kan unngå de fleste brattheng over 30 grader, men ikke alle. Det finnes terrengfeller som du må ta hensyn til. Forvent å krysse utløpsområder. I dette terrenget forventes skredaktivitet hvert år. Det anbefales ikke å ferdes alene.

Klasse 3 – Komplekst (røde ruter). Du ferdes i skredterreng over lengre tid uten alternative rutevalg. Du ferdes i eller nær terrengfeller. Terrenget har kryssende utløpsområder med mulighet for dype skredmasser. Flere brattheng over 35 grader. Dette er terreng der store skred kan forventes hvert år. Det anbefales ikke å ferdes alene.

Les mer om KAST på snøskredskolen på varsom.no: https://varsom.no/snoskredskolen/skredterreng/kast-klassifisering-av-snoskredterreng/