Topptur

Upsete–Øykjafonn

Lengde: km Høydemeter: Bratthet: ° Gradering: Opptur: Rute (1): Terrengklasse 2 – Utfordrende. Turen starter fra Upsete. Gå under toglinjen, mot Vetle Upsete og videre

Topptur

Upsete–Rustedalseggi

Lengde: km Høydemeter: Bratthet: ° Gradering: Opptur: Rute (10): Terrengklasse 1 – Enkelt. Turen begynner på Upsete stasjon og følger i starten samme trasé som