Legg til bokmerke
Skipadalsnuten fra Skiple/Voll

Lengde: 7,1/6,4 km

Høydemeter: fra 400/540 til 1496

Bratthet: under 30°

Gradering: Enkel

Skipadalsnuten – har to topper med en høydemeter imellom. Den østre er naturlig fra Voll eller Reime, og den vestre fra Horndalsnuten eller Horndalsbotn.

Opptur:

Rute (7): Terrengklasse 3 – Komplekst. Turen starter på Voll. Gå ned veien mot jernbanelinjen, kryss denne og fortsett over broen. Deretter følger ruten skogen i sør-sørvestlig retning og oppover lien. Når stien deler seg følger en vinterruten et stykke mot Vollbotn. Ved Høghaug holder en mot vest i retning Mysedalen. Ved inngangen til dalen krysser du elven og følger foten av Skorafjell rett vest. Videre følger en høydedraget oppover til vel 900 moh før en kommer inn i Dyrebotn. Herfra følges Fribottseggi til toppen på 1496 moh. Retur samme vei.

Rute (7c): Terrengklasse 2 – Utfordrende. Start på Skiple og følg skogsveien opp til Horndalsbotn. Ved den første stølen i Horndalen krysses elven og en følger videre ryggen rett sør til toppen. Siste del av ryggen er bratt og kan være eksponert ved dårlig føre, så her anbefales å ta med stegjern. 

Nedkjøringer

Fribottseggi (7): Retur samme vei som opptur rute 7.

Dyrebotn (7a): Terrengklasse 3 – Komplekst. Nedkjøringen mot Dyrebotn starter med en fin side som har et bratt heng før den flater ut ned til botn. Gir ofte fin snø som er upåvirket av vind og sol. Her kan du finne tørrsnø i mai. Vi anbefaler å gå videre til nedkjøring 6c. Vær obs på bratte heng som ofte slipper snøen på vestsiden ned mot Dyrebotn.

Nordvestflanken (7b): Terrengklasse 3 – Komplekst. Nordvestflanken på Skipadalsnuten er en klassiker i Raundalen. Dette er en eksponert side som starter bratt, før du får oversikt ned hele flanken. Flere linjer ned flanken, her er det snøen som bestemmer linjevalget.

 

Kart