Legg til bokmerke
Horndalsnuten

Lengde: 7,8 km

Høydemeter: fra 400 til 1461

Bratthet: under 30°

Gradering: Enkel

Horndalsnuten (1461):

Horndalsnuten er et landemerke på Voss, lett synlig fra Vossevangen. Toppen ligger lengst vest på Raundalsryggen, den vakre tinderekka som rammer inn Raundalen mot sør. Fjellet byr på mye attraktivt skiterreng. Her beskrives et knippe ruter på nordsida av fjellet.

Opptur

Terrengklasse 1 – Enkelt. Parkering i parkeringslomme på sørsida av veien, like øst for bebyggelsen på Skiple. Det er plass til 5-6 biler. Parkér hensynsfullt slik at grunneiere kommer forbi med traktor og gjør plass til andre som vil på tur. Følg ubrøyta grusvei sørover mot stølen Horndalen. Vær forberedt på å bære skia et stykke. Beregn ca 1,5 time opp til Horndalen. Ruta videre går i retning Horndalsbotnen, på nordsida av alle bekkene. Her går du inn i flott fjellterreng, med de ville nordsidene av Horndalsnuten og Skipadalsnuten rett foran deg. Sikt på Vatnaknausen mot vest. Her er det relativt greit å holde seg unna skredterreng, men vær obs på enkelte små heng. Hold godt unna utløpsområdene under nordflanken til Horndalsnuten. Ryggen mellom Vatnaknausen og Horndalsnuten er bred og lettgått, men pass på hengeskavler mot øst idet du begynner den siste stigninga mot Horndalsnuten. Det kan være lurt å krysse toppflanken mot sør, og vinne de siste høydemeterne ved å følge den slakere ryggen. 

 

Nedkjøringer

Rute (a – Renna). Terrengklasse 2 – Utfordrende. Følg oppoversporene tilbake ned på ryggen mot Vatnaknausen. Der ryggen flater ut tar du av mot høyre, og sikter på en markert, høyrevendt renneformasjon. Renna samler ofte løssnø og byr på 300 høydemeter med vedvarende fin skikjøring. Linja går i skredterreng og har et par heng rett over 30 grader bratte. Vær bevisst på kjøremønsteret og gjør skredfarevurderinger før du setter utfor. Følg renne formasjonen ned til Horndalsbotnen, og hold deg godt utenfor de store utløpsområdene under Horndalsnuten. Resten av ruta følger oppturen. 

 

Rute (b – Horndalsflanken). Terrengklasse 1 – Enkelt. Denne nedkjøringa holder seg stort sett utenfor skredterreng, og følger den samme flanken som oppturen. Følg oppoversporene tilbake over ryggen. Herfra har du flere linjevalg i stort sett oversiktlig terreng. Vær obs på en kort, brattere passasje (ca 30 grader) mellom kote 1000 og 960. Styr unna utløpsområdene under Horndalsnuten. Resten av ruta følger oppturen.

 

Rute (c – Nordflanken). Terrengklasse 2 – Utfordrende. Denne ruta gir den mest vedvarende skikjøringa, men krever skikkelig snødekke i skogen og bekkedalen ned mot grusveien. Følg oppoversporene dine tilbake over ryggen mot 1332-høyden. Derfra sikter du nordøstover ned den brede ryggen mot Raundalselvi. Idet du passerer 1000 meter kommer du inn i skredterreng. Her er det viktig å treffe på linjevalget og ha gjort skredfarevurderinger på forhånd. Ned mot tregrensa passeres enkelte heng med bratthet opptil 35 grader. Det går skred her i dette henget regelmessig. Følg formasjoner som samler godt med snø, unngå konvekser/kulformasjoner. Husk fornuftig kjøremønster. Følg bekkedalen ned mot grusveien. Derfra følger du oppturen tilbake mot Skiple.  

 

Kart