Legg til bokmerke
Vollranden

Lengde: 3,2 km

Høydemeter: fra 540 til 1060

Bratthet: under 30°

Gradering: Enkel

Opptur:

Rute (4): Terrengklasse 1 – Enkelt. Turen starter på Voll. Gå ned veien mot jernbanelinjen, kryss denne og fortsett over broen. Deretter følger ruten skogen i sør-sørvestlig retning og oppover lien. Videre følger en sommerruten mot Vollbotn til vel 700 moh. hvor en fortsetter i nordlig retning opp på ryggen. Randen/ryggen er bred og fin med godt utsyn mot Raundalselven og de fleste nedkjøringene.

 

Nedkjøringer

Bjørkeskogen (4b): Terrengklasse 1 – Enkelt. Nedkjøringen starter i slakt terreng hvor en ofte finner fin snø i bjørkeskogen. Terrenget er under 30 grader og lekent med mange små bekkefar og naturlige boller. Ved snøfall og mye vind fra vest eller sør vil du alltid finne gode forhold her.

 

Randen (4c–e): Terrengklasse 2 og 3 – Utfordrende til Komplekst. Nedkjøringer som har bratte innganger. Her ligger ofte snøen som i bjørkeskogen, men terrenget er brattere og skredvurdering er nødvendig. Nedkjøring gir leken skogskjøring.

 

TIPS:

Skogen blir tettere jo lenger ned en kommer, bekkefar gir åpninger for å kjøre helt ned til Raundalselven.
Ved snøfall og vind gir dette området trygg og leken skikjøring. Her kan du bruke hele dagen ved å ta nye nedkjøringer for hver runde.

 

Kart