Legg til bokmerke

Seldalsnuten

Lengde: 5,7 km

Høydemeter: fra 540 til 1548

Bratthet: 30°

Gradering: Krevende

Rute (6): Terrengklasse 3 – Komplekst. Turen starter på Voll. Gå ned veien mot jernbanelinjen, kryss denne og fortsett over broen. Deretter følger ruten skogen i sør-sørvestlig retning og oppover lien. Når stien deler seg følger en vinterruten et stykke mot Vollbotn. Ved Høghaug holder en mot vest og videre innover den mektige Mysedalen. Innerst dalen går en opp en bratt kneik før en følger ryggen oppover mot Rastaklov på 1360 moh. Fra Rastaklov følger ruten en ny rygg i sørvestlig retning videre til toppen på 1543 moh.

 

Nedkjøringer

Våadalen (6a): Terrengklasse 2 – Utfordrende. Nedkjøringen starter i slakt terreng mot sør og følger en flanke som går over til en stor bolle ned mot Våadalen. Her kan en kjøre så langt ned en ønsker. Siden er sørvendt og gir ofte tidlig vårsløsj. Retur samme vei eller gå rett nord for nedkjøring i Dyrebotn.

Dyrebotn (6b): Terrengklasse 3 – Komplekst. Nedkjøringen mot Dyrebotn starter med en fin side som har et bratt heng før den flater ut ned til botn. Gir ofte fin snø som er upåvirket av vind og sol. Her kan du finne tørrsnø i mai. Vi anbefaler å gå videre til nedkjøring 6c.

Skorafjell (6c): Terrengklasse 2 – Utfordrende. For å komme over Skorafjell er det en lett opptur fra Dyrebotn og jevn fin helling ned mot Mysedalen. Her er det viktig å ikke kommer for langt øst hvor terrenget er betydelig brattere og det ofte henger skavler.

TIPS:

Seldalsnuten kan kombineres med Olsskavlen eller Vollranden, dette gir flere nedkjøringer og variert skikjøring.

 

Kart