Legg til bokmerke
Olsskavlen

Lengde: 6,1 km

Høydemeter: fra 540 til 1576

Bratthet: 30°

Gradering: Krevende

Opptur:

Rute (5): Terrengklasse 1 – Enkelt.Turen starter på Voll. Gå ned veien mot jernbanelinjen, kryss denne og fortsett over broen. Deretter følger ruten skogen mot sør og oppover lien. Når stien deler seg følger en vinterruten mot Vollbotn og videre opp på Tungefjellet. Herfra fortsetter en i sørøstlig retning og følger et naturlig høydedrag til en kommer inn på flanken som fører til toppvarden på 1576 moh.

Rute (5a): Terrengklasse 3 – Komplekst. Start som rute 5, ved Høghaug holder en innover den mektige Mysedalen. Innerst dalen går en opp en bratt kneik før en går videre opp en stor flanke mot rute 5. Dette alternativet gir god oversikt over nedkjøring 5b og c.

 

Nedkjøringer

Tungefjellet (5): Terrengklasse 1 – Enkelt. Retur samme vei som opptur rute 5.

Mysedalen (5b): Terrengklasse 3 – Komplekst. Nedkjøringen starter i slakt terreng og følger ruten for oppturen de første meterne før en holder venstre og kjører videre en brattere flanke hele veien til Mysedalen. NB! Ofte vindutsatt side med påvirket snø.

Mot Rastaklov (5c): Terrengklasse 3 – Komplekst. Nedkjøringen har en bratt inngang og jevn helling på over 30 grader. Her kan en variere linjevalg over hele siden, men vær obs på snøforhold. NB! Følg med på skavl som legger seg øverst i hele siden.

 

TIPS:

Olsskavlen kan kombineres med Vollranden eller Seldalsnuten, dette gir flere nedkjøringer og variert skikjøring.

 

 

Kart